Wolontariat

„Wolontariuszem może być każdy.
Liczy się czas oddany służbie dobru drugiego człowieka.
Każdy z nas pragnie być potrzebny.
Jest to jeden z warunków osiągnięcia poczucia spełnienia szczęścia”
Janina Ochojska

Zostań wolontariuszem

Wolontariat to dobrowolne, świadome i niezarobkowe wspieranie własną pracą wybranej przez siebie pozytywnej inicjatywy. Wolontariusze wspomagają działania, które czynią ten świat lepszym miejscem do życia, zwłaszcza dla najsłabszych. Działania te pomagają nam stać się bardziej wrażliwymi, ludzkimi i pomocnymi wobec siebie nawzajem, dbającymi o los ludzi i przyrody.

Szczególnie poszukujemy wolontariuszy do pomocy przy:
– odrabianiu lekcji przez dzieci z rodzin zastępczych
– organizowaniu dzieciom czasu wolnego
– udzielaniu dzieciom korepetycji z różnych przedmiotów

Osoby chętne do współpracy będą miały szansę na:
– pomoc innym, zdobywanie doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą
– podnoszenie własnych umiejętności i kompetencji wychowawczych
– nawiązanie nowych kontaktów
– ciekawe i twórcze spędzenie wolnego czasu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
Wszelkie informacje dotyczące wolontariatu udziela
Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej pod numerem
tel. 14 621 56 83 wew. 16 lub 20
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie
ul. Urszulańska 19