Aktywny samorząd moduł II

 

Dofinansowanie nauki na poziomie wyższym

 Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II na pokrycie kosztów za pierwsze półrocze (semestr letni roku ak./szk. 2022/2023) należy składać w terminie  do dnia 31 marca 2023 r., natomiast wnioski na drugie półrocze (semestr zimowy roku ak./szk. 2023/2024) do dnia 10 października 2023r.

Przypominamy, iż wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II na pokrycie kosztów za pierwsze półrocze (semestr letni roku ak./szk. 2023/2024) należy składać w terminie  do dnia 31 marca 2024 r., natomiast wnioski na drugie półrocze (semestr zimowy roku ak./szk. 2024/2025) do dnia 10 października 2024r.

Realizatorem wymienionych zadań jest Powiat Tarnowski natomiast wnioski oraz pytania należy kierować do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, ul. Urszulańska 19. Obsługa bezpośrednia wyłącznie od wtorku do piątku  (pokój 305) w  godzinach od 9:00 –  13:00. Informacja pod numerem telefonu 14 621-56-83 wew. 15 oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl – Aktywny Samorząd.

 

Wniosek

zał. 1 – Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, 

zał. 2 – Informacje uzupełniające, 

zał. 3 – zaświadczenie ze szkoły, 

zał. 4 – przebieg ścieżki edukacyjnej, 

zał. 5 – wzór zaświadczenia lekarskiego w przypadku osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego, 

zał. 6 – zaświadczenie pracodawcy 

zał. 7 – oświadczenie pełnomocnika 

zał. 8 – wypełnić w przypadku reprezentacji wnioskodawcy przez opiekuna prawnego lub pełnomocnika ustanowionego notarialnie. 

 

Celem pilotażowego programu „Aktywny samorząd” jest pomoc osobom niepełnosprawnym w dostępie do edukacji oraz zwiększenie aktywności w życiu zawodowym i społeczny.

O środki z programu „Aktywny Samorząd” mogą zabiegać osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Moduł II pilotażowego programu ”Aktywny samorząd”  (dawny program „Student II”) to pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Obejmuje on dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:
– opłatę za naukę (czesne),
– dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
– dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

 

Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu
a także do kontaktu z bezpłatną infolinią pod numerem 800 889 777.

 Strona Portalu-SOW za pomocą, którego można aplikować o środki PFRON:

https://portal-sow.pfron.org.pl