Aktywny samorząd moduł II

Dofinansowanie nauki na poziomie wyższym w 2019 r.

 

Przypominamy, iż wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II na pokrycie kosztów za pierwsze półrocze (semestr letni roku ak./szk. 2018/2019) należy składać w terminie  do dnia 30 marca 2019 r., natomiast wnioski na drugie półrocze (semestr zimowy roku ak./szk. 2019/2020) do dnia 10 października 2019 r.

 

Wniosek

Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Zaświadczenie ze szkoły

Zaświadczenie od pracodawcy

Przebieg ścieżki edukacyjnej

Celem pilotażowego programu „Aktywny samorząd” jest pomoc osobom niepełnosprawnym w dostępie do edukacji oraz zwiększenie aktywności w życiu zawodowym i społeczny.

O środki z programu „Aktywny Samorząd” mogą zabiegać osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Moduł II pilotażowego programu ”Aktywny samorząd”  (dawny program „Student II”) to pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Obejmuje on dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:
– opłatę za naukę (czesne),
– dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
– dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Realizatorem wymienionych zadań jest Powiat Tarnowski natomiast wnioski oraz pytania należy kierować do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, ul. Szujskiego 66 (pokój 16) w godzinach od 7:30 do 15:00 lub pod numerem telefonu 14 621-56-83 wew. 15 oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl – Aktywny Samorząd.