Gdzie szukać pomocy ?

ADRESY INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY W RODZINIE

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu
32-830 Wojnicz, ul. Jagiellońska 17

PUNKT PIERWSZEGO KONTAKTU
Tel. 512 259 253
e-mail: poik.wojnicz.pcpr@powiat.tarnow.pl

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej i rzeczowej w Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tarnowie
Przy Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Adres: Krakowska 13/10, III p.
tel. 519 820 707
tel. 513 066 341

Komenda Miejska Policji w Tarnowie
Adres: ul. Traugutta 4, 33-101 Tarnów
(14) 628 29 00
www.tarnow.policja.gov

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach
ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice
(14) 651 02 13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku
ul. Krynicka 3, 33-180 Gromnik
(14) 651 42 30
www.gopsgromnik.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze
ul. 1 Maja 7, 33-140 Lisia Góra
(14) 678 45 68

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleśnej
33-171 Pleśna 240
(14) 679 81 70
www.plesnagops.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie
ul. Brzeska 9, 33-130 Radłów
(14) 678 20 03
www.opsradlow.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach
ul. Ks. Wyrwy 2, 33-160 Ryglice
14-644-36-46

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim
33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400
(14) 653 15 19
http://rzepiennik.pl/gops/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie
33-156 Skrzyszów 642
(14) 68870 17
http://www.gops-skrzyszow.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szerzynach
38-246 Szerzyny 521
(14) 651 73 00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
(14) 688 01 50
http://gops.gminatarnow.pl/gops.html

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie
ul. Jana Pawła II, 33-170 Tuchów
(14) 652 54 89
www.ops.tuchow.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach
33-122 Wierzchosławice 550
(14) 631 90 28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach
33-270 Wietrzychowice 290
(14) 641 81 50

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu

ul. Krzywa 16, 32-830 Wojnicz
14-679-00-30
http://gops.wojnicz.pl/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie
ul. J. Malczewskiego 15, 32-840 Zakliczyn
(14) 665 22 75
http://gopszakliczyn.pl/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie
ul. Rynek 29, 33-240 Żabno
(14) 645 64 33

INNE INSTYTUCJE NIOSĄCE POMOC OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
tel. 801 12 00 02
http://www.niebieskalinia.info

Centrum Praw Kobiet
telefon interwencyjny 600 07 07 17,
telefon zaufania: 22 6213537

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna

ul. Szujskiego 25
tel. (14) 622-27 -96, 621-68-29

Caritas Diecezji Tarnowskiej
ul. Legionów 30
tel.; (14) 6 31 73 20,
fax.: (14) 6 31 73 29
http://www.caritas.diecezja.tarnow.pl/

Rzecznik Praw Dziecka
http://www.brpd.gov.pl/

Dziecko Krzywdzone
http://www.dzieckokrzywdzone.pl/

Fundacja Dzieci Niczyje
http://www.fdn.pl/

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
http://www.rops.krakow.pl/

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
http://www.parpa.pl/

 

Informator 2024 – do pobrania