O nas

Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie od 1 stycznia 2000 r. w obecnym kształcie – jako Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w związku ze zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, został powołany Zarządzeniem Starosty Powiatu Tarnowskiego nr 35 z dnia 31 grudnia 2002 r.

Zespół swoim działaniem obejmuje 16 gmin powiatu tarnowskiego: Ciężkowice, Radłów, Ryglice, Tuchów, Wojnicz, Zakliczyn, Żabno, Gromnik, Lisia Góra, Pleśna, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice.

W skład Zespołu wchodzą jego członkowie powołani przez Starostę Powiatu oraz pracownicy obsługi administracyjnej.

Aktualny skład członków zespołu :

 • Przewodnicząca
 • Sekretarz
 • Lekarze specjaliści w zakresie:
  – rehabilitacji medycznej oraz pediatrii,
  – reumatologii i chorób wewnętrznych,
  – neurologii,
  – chorób wewnętrznych oraz medycyny pracy,
  – okulistyki,
  – otolaryngologii,
  – psychiatrii,
 • Psychologowie
 • Pedagog
 • Doradcy zawodowi
 • Pracownicy socjalni.

Obsługą administracyjną zajmują się trzy osoby.

Do kompetencji zespołu należy wydawanie:

 1. Orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób, które nie ukończyły 16 r.ż.);
 2. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 r.ż.);
 3. Orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień (dotyczy osób posiadających ważne orzeczenia wydane przez inne organy orzekające, a chcące otrzymać wyłącznie wskazania do ulg i uprawnień);
 4. Legitymacji osoby niepełnosprawnej;
 5. Karty parkingowej.

Wnioski w powyższych sprawach przyjmowane są codziennie w siedzibie zespołu w Tarnowie przy ulicy Urszulańskiej 19, parter pokój nr 108 w godzinach pracy zespołu tj. 07.30-15.30.