Ośrodek interwencji kryzysowej

Interwencja kryzysowa i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej,                    a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Śniadeckich 10a realizuje na mocy porozumienia pomiędzy Powiatem Tarnowskim a Miastem Nowy Sącz zadanie w obszarze pomocy społecznej polegające na świadczenie usług z zakresu  interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Tarnowskiego.

Osoby znajdujące się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, w sytuacji zagrożenia lub po traumatycznych przejściach mogą liczyć na pomoc w zakresie specjalistycznych usług między innymi psychologicznych, terapeutycznych, prawnych i socjalnych, a także w uzasadnionej sytuacji na miejsce schronienia w hostelu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu www.soik.pl