Ośrodek interwencji kryzysowej

Interwencja kryzysowa i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.

 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu realizuje zadanie w obszarze pomocy społecznej polegające na świadczenie usług z zakresu  interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Tarnowskiego.

Osoby znajdujące się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, w sytuacji zagrożenia lub po traumatycznych przejściach mogą liczyć na pomoc w zakresie specjalistycznych usług między innymi psychologicznych, terapeutycznych, prawnych i socjalnych, a także w uzasadnionej sytuacji na miejsce schronienia.

ul. Jagiellońska 17, 32-830 Wojnicz

Godziny otwarcia:  poniedziałek – piątek, w godz. 7:00-15:00.

Tel.  512 259 253 (od godz. 15:00 do godz. 7:00)

Tel: 14 650 13 92 (od godz. 7:00 do godz. 15:00)

e-mail: pcpr.poik@powiat.tarnow.pl