Dyrektor

 • Anna Górska 

 

DYREKTOR

 • Anna Górska

 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

 • Barbara Okrzesa-Laskowska – główny księgowy

 

 • Aneta Kukułka – starszy księgowy

Stanowisko ds. płac, rozliczeń ZUS i podatku

 

 • Magdalena Ćwik – starszy księgowy

Stanowisko ds. księgowości

 

DZIAŁ POMOCY DZIECKU I RODZNIE

 • Barbara Damian – aspirant pracy socjalnej

Stanowisko ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówek wsparcia dziennego

 

 • Anna Zając – starszy pracownik socjalny

Stanowisko ds. rodzin zastępczych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

 • Joanna Grochola – pracownik socjalny

Stanowisko ds. usamodzielnionych wychowanków i rodziców biologicznych

 

DZIAŁ DO SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ
• Małgorzata Kędzior – kierownik działu

 

Zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej

 • Dorota Kumorek – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Katarzyna Kruk – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Katarzyna Gibes – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Patrycja Rodak – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Angelika Stęplewska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 

 • Natalia Brożek – pomoc administracyjna
 • Paulina Wadycka – pomoc administracyjna

 

 • Przemysław Romanowicz – psycholog (pon. 8:00-11:30, czw. 8:00-11:30, pt. 8:00-11:00)
 • Patrycja Paterak – psycholog (wtorek – piątek w godz. 7:30-15:30)

 

 

DZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

 • Anna Gajcy – inspektor

Stanowisko ds. kadrowo – organizacyjnych i szkoleń

 

 • Wioleta Pustuła – inspektor

Stanowisko ds. obsługi Centrum

 

 • Daria Tyrka – pomoc administracyjna

 

 

DZIAŁ POMOCY INSTYTUCJONALNEJ

 • Katarzyna Kozak – pracownik socjalny

Stanowisko ds. domów pomocy społecznej i warsztatów terapii zajęciowej

 

 • Anna Bednarska – aspirant pracy socjalnej

Stanowisko ds. środowiskowych domów samopomocy i repatriantów

 

DZIAŁ WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 • Marta Mizera – inspektor

Turnusy rehabilitacyjne, bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu

 • Paweł Gajdur – inspektor

Sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny, program „Aktywny samorząd”

 • Anna Duraczyńska – aspirant pracy socjalnej

Sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny, program „Aktywny samorząd”

 

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 • Aleksandra Hudyka – przewodnicząca
 • Angelika Kawula – sekretarz
 • Agnieszka Zając – aspirant pracy socjalnej
 • Natalia Stelmach – pomoc administracyjna
 • Adriana Grzywacz – pomoc administracyjna
 • Aneta Jachym – pomoc administracyjna

 

 

POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W WOJNICZU

 • Katarzyna Krzyżak – specjalista pracy z rodziną
 • Marta Bykiewicz – specjalista pracy z rodziną
 • Agnieszka Gacek – starszy pracownik socjalny
 • Sylwia Witek – psycholog