Dyrektor

 • Anna Górska 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

 • Barbara Okrzesa-Laskowska – główny księgowy
 • Aneta Kukułka – starszy księgowy

Stanowisko ds. płac, rozliczeń ZUS i podatku

 • Magdalena Ćwik – starszy księgowy

Stanowisko ds. księgowości

DZIAŁ POMOCY DZIECKU I RODZNIE

 • Barbara Damian – pomoc administracyjna

Stanowisko ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówek wsparcia dziennego

 • Anna Zając – starszy pracownik socjalny

Stanowisko ds. rodzin zastępczych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • Agnieszka Gacek – starszy pracownik socjalny

Stanowisko ds. usamodzielnionych wychowanków i rodziców biologicznych

 

DZIAŁ DO SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ
• Małgorzata Kędzior – kierownik działu

Zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej

 • Marta Ćwik – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Dorota Kumorek – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Iwona Bysiek – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Joanna Grochola – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Katarzyna Gibes – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Paulina Sołtys – pracownik socjalny

 

 • Przemysław Romanowicz – psycholog (pon. 8:00-11:30, czw. 9:00-15:30)

DZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

 • Anna Gajcy – inspektor

Stanowisko ds. kadrowo – organizacyjnych i szkoleń

 • Wioleta Pustuła – inspektor

Stanowisko ds. obsługi Centrum

 

DZIAŁ POMOCY INSTYTUCJONALNEJ

 • Katarzyna Kozak – pracownik socjalny

Stanowisko ds. domów pomocy społecznej i warsztatów terapii zajęciowej 

 • Marta Bykiewicz – pomoc administracyjna

Stanowisko ds. środowiskowych domów samopomocy i repatriantów

DZIAŁ WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 • Marta Mizera – inspektor

Turnusy rehabilitacyjne, bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu

 • Paweł Gajdur – inspektor

Sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny, program „Aktywny samorząd”

 • Anna Duraczyńska – pomoc administracyjna

Sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny, program „Aktywny samorząd”

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 • Aleksandra Hudyka – przewodnicząca
 • Angelika Kawula – sekretarz
 • Olga Krzak – pomoc administracyjna
 • Anna Bednarska – pomoc administracyjna
 • Adriana Grzywacz – pomoc administracyjna
 • Natalia Stelmach – pomoc administracyjna