Dyrektor

 • Anna Górska 

 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

 • Barbara Okrzesa-Laskowska – Główny księgowy

 

 • Magdalena Ćwik – starszy księgowy

Stanowisko ds. księgowości

 

 

 • Aneta Kukułka – starszy księgowy

Stanowisko ds. płac, rozliczeń ZUS i podatku

 

DZIAŁ POMOCY DZIECKU I RODZNIE

 • Joanna Grochola – Kierownik Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie

 

 • Barbara Damian – pracownik socjalny

Stanowisko ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówek wsparcia dziennego

 

 • Natalia Stelmach – aspirant pracy socjalnej

Stanowisko ds. rodzin zastępczych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

 

DZIAŁ DO SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ
• Małgorzata Kędzior – Kierownik Działu do Spraw Pieczy Zastępczej

 

 

Zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej

 

 • Iwona Bysiek – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Katarzyna Pintatara – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Patrycja Rodak – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Paulina Sołtys – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Angelika Stęplewska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 

 • Natalia Brożek – inspektor
 • Paulina Wadycka – inspektor

 

 • Katarzyna Kruk – psycholog (pon.-pt. 7:30-15:30)
 • Przemysław Romanowicz – psycholog (pon. 8:00-11:30, czw. 8:00-11:30, pt. 8:00-11:00)

 

 

DZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

 

 • Wioleta Pustuła – Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego

 

 

 • Daria Tyrka – referent

Stanowisko ds. obsługi Centrum

 

 

 

 

DZIAŁ POMOCY INSTYTUCJONALNEJ

 • Katarzyna Kozak – Kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej

 

 • Anna Bednarska – inspektor

Stanowisko ds. środowiskowych domów samopomocy i repatriantów

 

DZIAŁ WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 • Anna Duraczyńska – Kierownik Działu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

 

 • Paweł Gajdur – inspektor

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, program „Aktywny samorząd”

 

 • Beata Świątek – pomoc administracyjna

Turnusy rehabilitacyjne, bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu

 

 • Paulina Bober – pomoc administracyjna

 

 

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 • Aleksandra Hudyka – przewodnicząca
 • Angelika Kawula – sekretarz
 • Katarzyna Górka-Bujak – pracownik socjalny
 • Adriana Grzywacz – pomoc administracyjna
 • Małgorzata Polak – aspirant pracy socjalnej
 • Agnieszka Zając – aspirant pracy socjalnej

 

GŁOWNY SPECJALISTA – KOORDYNATOR PROJEKTU

 • Agnieszka Lewandowska

 

POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W WOJNICZU

 

 • Marta Bykiewicz – specjalista pracy z rodziną
 • Agnieszka Gacek – starszy pracownik socjalny
 • Dorota Kumorek – specjalista pracy z rodziną
 • Marta Stefan – pedagog
 • Natalia Babiarz – psycholog
 • Sylwia Witek – psycholog

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 • Tomasz Pilch