Dyrektor

 • Anna Górska 

 

 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

 • Barbara Okrzesa-Laskowska – Główny księgowy

 

 • Magdalena Ćwik – starszy księgowy

Stanowisko ds. księgowości

 

 

 • Aneta Kukułka – starszy księgowy

Stanowisko ds. płac, rozliczeń ZUS i podatku

 

DZIAŁ POMOCY DZIECKU I RODZNIE

 • Joanna Grochola – Kierownik Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie

 

 • Barbara Damian – pracownik socjalny

Stanowisko ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówek wsparcia dziennego

 

POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W WOJNICZU

 • Dorota Kumorek – pedagog
 • Natalia Stelmach – pedagog

 

 • Natalia Babiarz – psycholog (pt. 7:00-15:00)
 • Katarzyna Kruk – psycholog (pon. 7:00-15:00)
 • Przemysław Romanowicz – psycholog (czw. 8:00-11:30)

 

DZIAŁ DO SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ
• Małgorzata Kędzior – Kierownik Działu do Spraw Pieczy Zastępczej

 

 

Zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej

 

 • Iwona Bysiek – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Aleksandra Kuczek – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Dawid Maciaszek – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Katarzyna Pintatara – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Patrycja Rodak – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Paulina Sołtys – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Angelika Stęplewska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 

 • Natalia Brożek – inspektor
 • Paulina Wadycka – inspektor

 

ZESPÓŁ PSYCHOLOGÓW

 • Natalia Babiarz – psycholog (pon.-czw. 7:00-15:00)
 • Katarzyna Kruk – psycholog (wt.-pt. 7:00-15:00)
 • Przemysław Romanowicz – psycholog (pon. 16:00-19.30, pt. 16:00-19:00)

 

 

 

 

DZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

 

 • Wioleta Pustuła – Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego

 

 

 • Daria Kucharzyk – referent

Stanowisko ds. obsługi Centrum

 

 • Natalia Wożniak – pomoc administracyjna

Stanowisko ds. obsługi Centrum

 

DZIAŁ POMOCY INSTYTUCJONALNEJ

 • Katarzyna Kozak – Kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej

 

 • Anna Bednarska – inspektor

Stanowisko ds. środowiskowych domów samopomocy i repatriantów

 

DZIAŁ WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 • Anna Duraczyńska – Kierownik Działu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

 

 • Paweł Gajdur – inspektor

Sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny, program „Aktywny samorząd”

 

 • Beata Świątek – pomoc administracyjna

Turnusy rehabilitacyjne, bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu

 

 • Paulina Bober – pomoc administracyjna

 

 

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 • Aleksandra Hudyka – przewodnicząca
 • Angelika Kawula – sekretarz
 • Katarzyna Kiełtyka – pomoc administracyjna
 • Katarzyna Górka-Bujak – pracownik socjalny
 • Adriana Grzywacz – pomoc administracyjna
 • Małgorzata Polak – aspirant pracy socjalnej
 • Agnieszka Zając – aspirant pracy socjalnej

 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 • Tomasz Pilch