W dniu 6 lutego 2020 roku odbył się „BAJKOWY BAL KARNAWAŁOWY”
dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodziców zastępczych.
Na tą wyjątkową okazję zaprosiliśmy do prowadzenia balu animatorki ze Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, które zachęcały dzieci do wspólnej zabawy, konkursów
i tańców. Ponadto dzieci które uczestniczyły w konkursach otrzymały prezenty. Wychowankowie przebrani byli za postacie z bajek. Dla wszystkich uczestników przygotowany był poczęstunek.

 

 


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie informuje o możliwości korzystania z pomocy świadczonej przez logopedę przyjmującego na terenie tutejszej placówki. Wsparcie kierowane jest do wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych oraz dzieci zamieszkujących na terenie Powiatu Tarnowskiego. W ramach działań dzieci objęte są diagnozą i terapią logopedyczną. Zajęcia ukierunkowane są  na:  profilaktykę w zakresie wad wymowy, terapię zaburzeń mowy i głosu, terapię zaburzeń języka pisanego. Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze, przy zastosowaniu atrakcyjnych pomocy specjalistycznych. Tak, by często żmudne ćwiczenia, oparte na powtarzaniu nie były dla dziecka nudne. Opiekunowie mogą skorzystać z konsultacji i porad z zakresu profilaktyki i wczesnej interwencji logopedycznej.

Godziny przyjęć terapeuty:

 

                                                                                                                                                                              Serdecznie zapraszamy.


„W podróży za świątecznymi skarbami i zapomnianą tradycją”.

W dniu 13 grudnia 2019 roku odbyły się warsztaty pt. „W podróży za świątecznymi skarbami i zapomnianą tradycją” dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodziców zastępczych. W spotkaniu również uczestniczył Wicestarosta Tarnowski
Jacek Hudyma. Warsztaty poprowadziły Panie Katarzyna Lipka i Anna Gawlik, które przybyły z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach. W czasie trwania warsztatów dzieci wraz z opiekunami zdobiły pierniki, wykonywały kartki świąteczne, ozdoby choinkowe z papieru itd. Ponadto w czasie spotkania przybył Mikołaj z którym dzieci robiły sobie zdjęcia a na koniec on wręczał im prezenty.

Mikołaj1

Mikołaj 2

Mikołaj 4

Mikołaj 5

Mikołaj 6