Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie informuje o możliwości korzystania z pomocy świadczonej przez logopedę przyjmującego na terenie tutejszej placówki. Wsparcie kierowane jest do wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych oraz dzieci zamieszkujących na terenie Powiatu Tarnowskiego. W ramach działań dzieci objęte są diagnozą i terapią logopedyczną. Zajęcia ukierunkowane są  na:  profilaktykę w zakresie wad wymowy, terapię zaburzeń mowy i głosu, terapię zaburzeń języka pisanego. Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze, przy zastosowaniu atrakcyjnych pomocy specjalistycznych. Tak, by często żmudne ćwiczenia, oparte na powtarzaniu nie były dla dziecka nudne. Opiekunowie mogą skorzystać z konsultacji i porad z zakresu profilaktyki i wczesnej interwencji logopedycznej.

Godziny przyjęć terapeuty:

  • Katarzyna Kacała – terapeuta ( pon. – wt. w godz. 10.00-18.00, śr.-pt. w godz. 7.30-15.30 )

                                                                                                                                                                              Serdecznie zapraszamy.