Rodzinna piecza zastępcza

Opieka nad dzieckiem i rodziną została wyodrębniona z pomocy społecznej i znalazła miejsce w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która to reguluje min. funkcjonowanie pieczy zastępczej rodzinnej. Jednym z głównych organizatorów tych działań jest Powiat, który przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizuje działania z zakresu tworzenia lokalnego systemu opieki nad dziećmi pozbawionymi warunków do prawidłowego rozwoju i wychowania w rodzinie.