Placówki Wsparcia Dziennego

Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku może być udzielana przez placówki wsparcia dziennego, które działają w środowisku lokalnym dziecka. Ich zadaniem jest wspieranie rodziny przez objęcie dziecka opieką poprzez zajęcia, które odbywają się w godzinach popołudniowych. Placówki wsparcia dziennego współpracują z rodzicami lub opiekunami dziecka, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Uczestnictwo dziecka w zajęciach organizowanych przez placówkę jest nieodpłatne i dobrowolne, chyba że dziecko zostanie skierowane przez sąd.

W świetle przywołanej powyżej ustawy powiat może prowadzić lub zlecić prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym. Powiat Tarnowski wspomagając działania zmierzające do wspierania rodziny w jej funkcji opiekuńczej i wychowawczej powierzył prowadzenie   11 placówek innym podmiotom. Trzy Placówki prowadzone są jako specjalistyczne i osiem jako opiekuńcze.

Placówki Wsparcia Dziennego w Powiecie Tarnowskim

Placówka Wsparcia Dziennego przy Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła  w Tuchowie
ul. Kościuszki 8a
33-170 Tuchów
Kierownik: Anna Mikos

Placówka Wsparcia Dziennego w Jadownikach Mokrych w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej
33-271 Jadowniki Mokre 340
Kierownik: Adriana Błaszczyk

Placówka Wsparcia Dziennego w Wojniczu
ul. Rynek 30
32-830 Wojnicz
Kierownik: Aneta Zwoleń

Placówka Wsparcia Dziennego przy Parafii pw. Św. Brata Alberta w Zgłobicach
ul. Długa 8
33-113 Zgłobice
Kierownik: Danuta Warchoł

Placówka Wsparcia Dziennego w Filipowicach prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier” w Zakliczynie
32-840 Zakliczyn, Filipowice 125
Dyrektor: Grzegorz Panek

Placówka Wsparcia Dziennego w Lubczy
33-162 Lubcza 460
Kierownik: Ewelina Nowak

Placówka Wsparcia Dziennego przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej
33-150 Wola Rzędzińska 251G
Kierownik: Kinga Kabat

Placówka Wsparcia Dziennego w Ryglicach
ul. Jakuba Wyrwy 4
33-160 Ryglice
Kierownik: Anna Boroń

SIEMACHA Spot
Odporyszów ul. Lipowa 10
33-240 Żabno
Dyrektor: Katarzyna Talar

Placówka Wsparcia Dziennego w Starych Żukowicach
Stare Żukowice 132A
33-151 Nowa Jastrząbka
Kierownik: Grzegorz Kobis

Placówka Wsparcia Dziennego w Sukamniu
Sukmanie 125
32-831 Olszyny
Kierownik: Monika Senderak

Placówka Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim
33-163 Rzepiennik Biskupi 321

Kierownik: Paulina Nosal