Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie prowadzi kompleksową pomoc w zakresie poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego. Pomoc udzielana jest całemu systemowi jaki stanowi rodzina jak i indywidualnym jej członkom przez psychologa oraz pracownika socjalnego z uprawnieniami pedagoga.

Godziny przyjęć psychologa:

  • Przemysław Romanowicz – psycholog (pon. 8:00-11:30, czw. 9:00-15:30)

Pracownik socjalny / pedagog przyjmuje od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie ( 7:30 –  15:30).

Poradnictwo specjalistyczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie prowadzi kompleksową pomoc w zakresie poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego. Pomoc udzielana jest całemu systemowi jaki stanowi rodzina jak i indywidualnym jej członkom przez psychologa oraz pracownika socjalnego z uprawnieniami pedagoga.

Godziny przyjęć psychologa:

  • Przemysław Romanowicz – psycholog (pon. 8:00-11:30, czw. 9:00-15:30)

Pracownik socjalny / pedagog przyjmuje od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie ( 7:30 –  15:30).