Grupa wsparcia

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych spotkaniach grup wsparcia dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

Spotkania grupy wsparcia odbywają się raz w miesiącu.

Grupa wsparcia jest rodzajem nieformalnej grupy wsparcia psychospołecznego. Jej uczestnicy wzajemnie się wspierają i pomagają sobie w radzeniu z problemem. Członkowie grupy dzielą się swoimi doświadczeniami i emocjami oraz nawiązują więzi  z osobami mającymi podobne trudności. To, czego doświadcza się w życiu, często może zrozumieć tylko osoba, która przeżyła coś podobnego. Grupa wsparcia daje uczestnikom siłę  i nadzieję na rozwiązanie problemu. Przynależność do niej pozwala zobaczyć, że z naszym problemem nie jesteśmy sami. Są inni, którzy czują to samo co my – nie jesteśmy więc zdani tylko na siebie.

Przewidywane korzyści z uczestnictwa w grupie wsparcia:

  • uzyskiwanie i dawanie wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej,
  • doskonalenie umiejętności wychowawczych,
  • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
  • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach napięcia,
  • inicjowanie i wzmacnianie pozytywnych zmian w systemie rodzinnym,
  • pogłębienie wglądu w siebie (wzrost świadomości przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, potrzeb, wartości, celów, a także rozpoznanie własnych zasobów i rozumienie ograniczeń). 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Wszelkie informacje dotyczące grup wsparcia udziela: Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej pod numerem tel. 14 621 56 83 wew. 20 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie ul. Urszulańska 19