Warsztaty terapii zajęciowej

Placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Terapia realizowana jest poprzez terapię zajęciową. Zadaniem warsztatów jest stopniowe usamodzielnianie podopiecznych – od nauki samodzielnego wykonywania codziennych czynności, poprzez samodzielność społeczną, do podjęcia zatrudnienia. Placówki proponują zajęcia manualne, intelektualne i rozrywkowe. Uczestnicy warsztatów objęci są pomocą psychologa. Absolwenci warsztatów zyskują szansę na zatrudnienie w zakładach aktywności zawodowej, zakładach pracy chronionej i na otwartym rynku pracy.

Uczestnikiem Warsztatu może zostać osoba, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wraz z kwalifikacją do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Na terenie Powiatu Tarnowskiego funkcjonują 3  Warsztaty Terapii Zajęciowej:

  1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Woli Rzędzińskiej

33-150 Wola Rzędzińska 297a
e-mail: wtz_wola@op.pl
Organizator: Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „PIAST” im. Wincentego Witosa
Kierownik: Pan Krzysztof Jurczak
tel. 014 637 61 37

  1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Karwodrzy

Karwodrza 116, 33-170 Tuchów
e-mail: wtz.karwodrza@onet.eu
Organizator: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźń”
Kierownik: Pani Oliwia Michalik
tel. 014 65 20 210

  1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Dzierżaninach

Dzierżaniny 72, 32-842 Paleśnica
e-mail: wtzdzierzaniny@wp.pl
Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach
Kierownik: Pani Małgorzata Chrobak
tel. 014 666 40 10