Bez kategorii

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci.

By 5 sierpnia 2021 No Comments

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Wojniczu prowadzi nabór na zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 6-10 lat „Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci młodszych”.

Zajęcia adresowane są do dzieci mających trudności w relacjach rówieśniczych i społecznych- nieśmiałych, zamkniętych w sobie, z niską samooceną, nie radzących sobie ze stresem, agresją, przejawiające trudności w wyrażaniu i nazywaniu emocji, stwarzających problemy wychowawcze.

Cykl zajęć obejmuje 11 spotkań socjoterapeutycznych po 3 godz., raz w tygodniu (tj. środa)  w godzinach popołudniowych na teranie POIK w Wojniczu ul. Jagiellońska 17. Zajęcia prowadzi certyfikowany socjoterapeuta w grupach 8 osobowych.

ZAJĘCIA SĄ BEZPLATNE.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć – PAŹDZIERNIK 2021 r. Ilość miejsc ograniczona.

O przystąpieniu do grupy decyduje kwalifikacja do grupy socjoterapeutycznej na podstawie wywiadu i zgromadzonej dokumentacji w trakcie naboru wg. kryteriów doboru uczestników.

Chęć uczestnictwa w zajęciach prosimy zgłaszać pisemnie na odpowiednim druku dostępnym w siedzibie POIK w Wojniczu lub w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie przy ul. Urszulańskiej 19.

Zapraszamy do kontaktu. tel. (14) 650-13-92, 512-259-253

Zajęcia „Grupy Socjoterapeutycznej dla dzieci starszych” dla dzieci w wieku 11-15 lat zaplanowane są na rok 2022. Rekrutacja do grupy socjoterapeutycznej odbywać się będzie  w I kwartale roku. Rozwiń

Skip to content