Bez kategorii

Dotacja celowa Wojewody Małopolskiego ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej tj. przygotowanie i zabezpieczenie ich przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

By 26 sierpnia 2021 31 sierpnia, 2021 No Comments

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie informuj, że Powiat Tarnowski  korzysta z dotacji celowej Wojewody Małopolskiego ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej tj. przygotowanie i zabezpieczenie ich przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2:

Dotacja celowa Wojewody Małopolskiego na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami domów pomocy społecznej, w szczególności na wynagrodzenia oraz dodatkowe składniki wynagrodzenia dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług w tych placówkach.

Łączna kwota przyznanych środków: 389 687,00 zł.

Dotacja celowa Wojewody Małopolskiego na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem przyznania dodatkowych składników wynagradzania osobom zatrudnionym w DPS w szczególności narażonym na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Łączna kwota przyznanych środków: 272 000,00 zł

Dotacja celowa Wojewody Małopolskiego na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w zakresie przygotowania i zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem Sars-CoV-2, a w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

Łączna kwota przyznanych środków: 436 250,00 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem Sars-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

Wartość dofinansowania otrzymanego przez domy pomocy społecznej: 388 094,00 zł.

W ramach działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowe z budżetu państwa, zostały wykonane plakaty informacyjne dotyczące środków finansowych otrzymanych w roku ubiegłym za pośrednictwem MUW w Krakowie oraz środków otrzymanych w roku bieżącym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach dofinansowania Domów Pomocy Społecznej.

Skip to content