Bez kategorii

Możliwość umawiania spotkań rodzin biologicznych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie

By 8 października 2020 No Comments
Ostatni czas był bardzo trudny zarówno dla rodziców biologicznych jaki i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z uwagi na COVID-19.
Okres pandemii uniemożliwiał bezpośrednie spotkania rodzin biologicznych z dziećmi.
W związku z tym Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie oraz Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej z radością pragnie poinformować o możliwości umawiania spotkań rodzin w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie.
Rodziców biologicznych prosimy zatem o kontakt telefoniczny z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej. Ponadto informujemy, że zostały także wznowione wizyty koordynatorów w środowisku rodzin zastępczych.

Skip to content