Bez kategorii

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

By 18 września 2020 No Comments

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie Pan Jacek Hudyma Wicestarosta Powiatu Tarnowskiego wraz z Panią Anną Górską Dyrektor Powiatowego Centrum w ramach Projektu  „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, przekazali rodzinom zastępczym laptopy, telewizory, radioodtwarzacze oraz programy edukacyjne dla dzieci.

Skip to content