Bez kategorii

RZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA W ORGANIZACJI I TWORZENIU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2023 ROKU

By 27 grudnia 2023 No Comments

 

RZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA W ORGANIZACJI
I TWORZENIU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2023 ROKU

 

 

Powiat Tarnowski przystąpił w 2023 roku do realizacji Rządowego Programu Wsparcia Powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku. Źródłem finansowania Programu są środki Funduszu Pracy ujęte w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2023.

Celem programu jest wsparcie finansowe powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługujących za 2023 rok,
zawodowym rodzinom zastępczym, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz zawodowym rodzinom zastępczym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego w okresie od 1 czerwca
2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Powiatem Tarnowskim
o dofinansowanie zadania została zawarta w dniu 21 grudnia 2023 roku.

Całkowita wartość realizacji zadania w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 roku wynosi 370.424,70 zł.

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Pracy wynosi 144.560,00 zł.

 

 

 

 

Skip to content