Bez kategorii

Nabór uczestników do PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO w 2021 roku dla osób stosujących przemoc w rodzinie

By 24 lutego 2021 No Comments

NABÓR UCZESTNIKÓW

do PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO w 2021 roku dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie informuje, iż  prowadzi nabór uczestników do kolejnej edycji Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
w rodzinie na rok 2021.

Wszelkie informacje dotyczące Programu Korekcyjno-Edukacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu 14 621-56-83 wew.18

ADRESACI PROGRAMU:

 Program adresowany jest do pełnoletnich osób stosujących przemoc wobec partnera/ki, współmałżonka/i lub innego członka rodziny. Osoby chętne do udziału w Programie muszą być zdrowe psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

Do Programu kwalifikowane są:

  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym;

  • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków:

  • osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w Programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ze względu na obowiązujący stan epidemii, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikami PCPR w Tarnowie, w celu ustalenia terminu spotkania z klientem.

 

                               

Skip to content