Bez kategorii

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA WSPIERAJĄCEGO

By 10 stycznia 2024 No Comments

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA WSPIERAJĄCEGO

Od 1.01.2024 r. wchodzi w życie świadczenie wspierające. Jego celem jest udzielenie osobom niepełnosprawnym pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych.

Świadczenie wspierające będzie przyznawał i wypłacał ZUS na wniosek osób niepełnosprawnych na podstawie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Infolinia ZUS (22) 560 16 00.

Decyzje w sprawie ustalenia poziomu potrzeby wparcia wydaje Wojewódzki Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia może złożyć osoba z niepełnosprawnością posiadająca :

  • ostateczne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji,
  • orzeczenie zaliczające do jednej z grup inwalidów, tj. ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów;  ważne orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 r.

Przy ubieganiu się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia nie ma znaczenia moment powstania niepełnosprawności, ani rodzaj posiadanego stopnia niepełnosprawności czy grupy inwalidzkiej.

Wniosek można złożyć:

  • ELEKTRONICZNIE poprzez  portal informacyjno-usługowy emp@tia (empatia.mpips.gov.pl);
  • POCZTĄ na adres: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków z dopiskiem na kopercie „ustalanie poziomu potrzeby wsparcia”;
  • OSOBIŚCIE

– w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, ul. Olszańska 5, II piętro pok. 221 C; albo

– w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim pod adresami: Tarnów, Al. Solidarności 5-9;

Kraków, ul. Basztowa 22; albo

– w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – Tarnów ul. Urszulańska 19;

Zapytania dotyczące ustalania poziomu potrzeby wsparcia należy kierować do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie.

Infolinia 12 39 21 420 czynna: poniedziałek  9:00-16:00, wtorek – piątek 8:00-15:00

Wzór wniosku o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia oraz kwestionariusz samooceny do pobrania poniżej.

PPW (Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia) (kliknij aby pobrać)

PPW-K (Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem) (kliknij aby pobrać)

Zapytania dotyczące świadczeń opiekuńczych (świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna) należy kierować do ośrodków pomocy społecznej.

Skip to content