Bez kategorii

Ostatnie dni naboru wniosków o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym – rok akademicki/szkolny 2023/2024

By 21 marca 2024 No Comments

Ostatnie dni naboru wniosków o dofinansowanie

kosztów nauki na poziomie wyższym

– rok akademicki/szkolny 2023/2024 –

 Moduł II programu „Aktywny samorząd”.

 

Informujemy, że prowadzony jest nabór wniosków na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 w ramach pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym programu „Aktywny samorząd” Moduł II. Ta część programu   adresowana jest do zamieszkałych w Powiecie Tarnowskim osób ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • szkole policealnej,
  • szkole wyższej: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie (trzeciego stopnia) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), szkoła doktorska,
  • a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi (w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego).

Wniosek można również złożyć  drogą elektroniczną za pośrednictwem przygotowanej przez PFRON platformy internetowej: System Obsługi Wsparcia (SOW), pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/.

Tworząc nowy wniosek w SOW, należy wybrać województwo małopolskie oraz powiat – tarnowski – powiat.

W celu złożenia wniosku należy posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Informacji o programie udzielają pracownicy Działu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie pod numerem telefonu 14 621 56 83 wew.15

Skip to content