Dofinansowania do zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności

 

Wniosek o dofinansowanie

zał. 1 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

zał. 2 zaświadczenie lekarskie – lekarza specjalista

zał. 3 wypełnić w przypadku reprezentacji wnioskodawcy przez opiekuna prawnego lub pełnomocnika 

zał. 4 wymagane oświadczenia wnioskodawcy 

zał. 5 uzasadnienie wniosku – należy wskazać przesłanki uzasadniające cel zaopatrzenia 

zał. 6 zaświadczenie od pracodawcy (o ile dotyczy)

zał. 7 oświadczenie o wysokości dochodów 

zał. 8 oświadczenie pełnomocnika (o ile dotyczy)

zał. 9 wzór oferty cenowej na zakup protezy 

Wymagane dokumenty – lista 

 

   • Na czym polega dofinansowanie

    Możemy dofinansować zakup protezy tylko bardzo dobrej jakości.

    Jeśli chodzi o protezę ręki, to w grę wchodzi proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym zawieszeniem kikuta (technologia silikonowa) oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym, albo w wyjątkowych przypadkach proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementami kombinowanymi).

    Jeśli chodzi o protezę nogi, to w grę wchodzi proteza wykonana na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych, albo w wyjątkowych przypadkach proteza z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi.

    Musisz tylko w uzasadnieniu wniosku opisać – co chcesz kupić i dlaczego. Pamiętaj, my odpowiadamy za środki publiczne. Przekonaj nas, co rozwiąże twój problem i dlaczego musi to być tak kosztowny zakup. Musisz złożyć dwie oferty wykonania protezy, jaką chciałbyś kupić. Dobrze wybierz, gdyż nasz ekspert wskaże, która zostanie dofinansowana.

    Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, przeczytaj tekst poniżej:

    Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy, co najmniej na III poziomie jakości.

    Kto może skorzystać

    Każdy, kto:

    • posiada stopień niepełnosprawności,
    • ma potwierdzoną opinią eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) stabilność procesu chorobowego,
    • ma potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

    bez względu na wiek – ale osoby poza wiekiem aktywności zawodowej (kobiety do 60 roku życia, mężczyźni do 65 roku życia) tylko jeśli są zatrudnione.

    Wyjaśnienie:

    Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety – nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

    Możesz liczyć na pomoc, jeśli z powodu amputacji ręki lub nogi masz problemy w poruszaniu i przemieszczaniu się.  Będziesz musiał odbyć dwie wizyty u naszego eksperta. Po złożeniu wniosku nasz ekspert oceni, czy z medycznego punktu widzenia jest dobry moment na zakup kosztownej protezy. Oceni stan kikuta i stabilność procesu chorobowego oraz to, czy po oprotezowaniu będziesz zdolny do podjęcia pracy. Druga wizyta jest równie ważna! Ekspert wtedy oceni, czy proteza została wykonana zgodnie ze złożoną ofertą oraz to, czy zdaje egzamin w twoim przypadku.

    Z pomocą musimy się wstrzymać do czasu, gdy ukończysz 18 lat. Jeśli przekroczyłaś 60 lat (kobieta) lub przekroczyłeś 65 lat (mężczyzna), to pomoc możesz otrzymać tylko wtedy, gdy nadal pracujesz. W grę wchodzi w zasadzie każda praca, w tym własna działalność gospodarcza lub rolnicza albo wolontariat (trwający co najmniej 6 miesięcy).

    Jeśli nie uczysz się ani nie jesteś zatrudniony, dołącz do wniosku zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

    Jeśli już dwukrotnie uzyskałeś dofinansowanie protezy w ramach programu, a nadal nie jesteś zatrudniony, to twój wniosek nie zostanie pozytywnie rozpatrzony. Kolejne dofinansowanie zakupu protezy będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy podejmiesz zatrudnienie.

    Jeśli nie jesteś zainteresowany zakupem na ww. warunkach, albo ekspert wyda negatywną opinię i nie będziemy mogli ci pomóc w programie, pamiętaj, że proteza podstawowa jest dostępna w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jest finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia, jeśli twój lekarz wyda zlecenie na zaopatrzenie. Jeśli zabraknie ci pieniędzy – skontaktuj się ze swoim powiatowym centrum pomocy rodzinie, pytaj o zadanie „zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów” – na to zadanie PFRON także przekazuje pieniądze do powiatu.

    Kto nie może skorzystać

    Osoba, która nie spełnia chociaż jednego z obowiązujących warunków uczestnictwa w danym zadaniu,  a także każdy, kto:

    • ma wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub
    • wobec realizatora programu.

    Wyjaśnienie:

    Zaległości muszą być uregulowane – nie otrzymasz pomocy, jeśli zdarzyły się wcześniej problemy i zalegasz ze zwrotem wcześniej uzyskanej pomocy do PFRON lub samorządu powiatowego. Możesz złożyć wniosek, gdy uregulujesz wszystkie zaległości.

    Co musisz przygotować

    Kiedy możesz złożyć wniosek

    • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2023.
    • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2023.