Bez kategorii

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

By 7 czerwca 2021 No Comments

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Taki wyjazd to połączenie aktywnej rehabilitacji wraz z wypoczynkiem.
W celu ubiegania się o przyznanie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych należy złożyć do PCPR wniosek, który zamieszczamy poniżej.

Wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 

 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z §  14  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od 15 maja 2021 r., warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19.

Powyższy zapis dotyczy również opiekuna uczestnika turnusu rehabilitacyjnego, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny.

Podstawą wykonania testu diagnostycznego finansowanego ze środków publicznych jest skierowanie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub skierowanie wydane po dokonaniu przez osobę niepełnosprawną zgłoszenia za pośrednictwem formularza udostępnionego przez ministra właściwego do spraw zdrowia na stronie internetowej właściwego urzędu.

Skip to content