Bez kategorii

Zajęcia profilaktyczne o tematyce „Zachowania ryzykowne”

By 15 maja 2019 1 lipca, 2019 No Comments

Zajęcia profilaktyczne o tematyce „Zachowania ryzykowne”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie w ramach realizacji Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2016-2021 przeprowadziło w dniach 20-21 maja zajęcia profilaktyczne o tematyce ,,Zachowania ryzykowne” dla uczniów 3 szkół z terenu Powiatu Tarnowskiego:

  • 20 maja 2019 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Janusza St. Pasierba w Żabnie,
  • 21 maja 2019 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Piłsudskiego w Zakliczynie,
  • 21 maja 2019 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku.

W zajęciach udział wzięło 150 uczniów.

Zajęcia przeprowadził Pan Stanisław Koćwin emerytowany funkcjonariusz Policji, członek zespołu ds. monitorowania problemów narkotyków i narkomani, od wielu lat zajmujący się profilaktyką ryzykownych zachowań wśród młodzieży. Celem tych zajęć była zmiana przekonań, co do skali używania i szkodliwości substancji psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem nikotyny, alkoholu, konopi indyjskich i dopalaczy. Zajęcia te zakładały dostarczenie podstawowej wiedzy na temat agresji i przemocy, wypracowanie umiejętności wychodzenia poza tzw. sferę zagrożenia oraz poszukiwania pomocy w sytuacjach trudnych. Tematyka prelekcji nawiązywała do autorskiego programu Prowadzącego pt. „Godność człowieka”.

Człowiek i jego godność przedstawiony jest jako najważniejsze dobro podlegające wszelkiej ochronie z punktu widzenia prawa i moralności. Główną techniką realizacji zajęć były wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych zawierających filmy profilaktyczne. Prelekcje przerywane były dialogiem z młodzieżą, co miało na celu zaakcentowanie najbardziej istotnych treści.

Skip to content