Bez kategorii

Zachęcamy do uczestnictwa w organizowanych grupach wsparcia w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Wojniczu

By 27 kwietnia 2021 No Comments

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu zachęca do uczestnictwa w organizowanych grupach wsparcia:

  1. Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Celem grupy jest udzielenie wsparcia i pomocy osobom doświadczającym przemocy, zdobycie wiedzy o sposobach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych a także dodawanie sobie wzajemnej odwagi celem przezwyciężenia poczucia bezradności.
  2. Grupa wsparcia „Samotni w dobie pandemii COVID-19”. Celem grupy jest zaktywizowanie do nawiązywania relacji społecznych w grupie i poza nią, prowadzenie wsparcia umożliwiającego zaspokojenie potrzeb uczestników, oraz pomoc w samoorganizacji.
  3. Warsztaty edukacyjne dla rodziców „Świadome rodzicielstwo”. Celem warsztatów jest wspieranie kompetencji rodzicielskich i wychowawczych, poszukiwanie rozwiązań w trudnych wychowawczych sytuacjach oraz zrozumienie świata, przeżyć swojego dziecka, praca nad poprawą kontaktu z dzieckiem poprzez budowanie więzi i rozwijanie relacji opartej na dialogu.

Zajęcia prowadzone będą w formie spotkań grupowych zakładający aktywny udział wszystkich uczestników spotkania. Harmonogram spotkań będzie ustalany na bieżąca w zależności od możliwości uczestników.

Spotkania będą się odbywały w Powiatowym Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu, ul. Jagiellońska 17 (przy budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych).

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy POIK pod numerem telefonu: 512 259 253, 14 650 13 92.

Skip to content