Bez kategorii

Szkolenie dla rodzin zastępczych

By 1 czerwca 2018 19 sierpnia, 2019 No Comments

Szkolenie dla rodzin zastępczych

W dniach 15-17 maja 2018 r. w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych z powiatu tarnowskiego, którego tematyka dotyczyła pierwszej pomocy przedlekarskiej w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Podczas szkolenia rodziny zastępcze wysłuchały wykładu na w/w temat oraz brały udział w ćwiczeniach dotyczących udzielania pierwszej pomocy. Podczas szkolenia rodziny zastępcze miały możliwość zadawania pytań na tematy związane ze stanem zdrowia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej jak również rodzin zastępczych, które borykają się z różnymi schorzeniami. Kurs z pierwszej pomocy obejmował naukę szeregu czynności, które mają na celu ratowanie ludzkiego życia oraz zdrowia. Do zagadnień, które obejmowało szkolenie można zaliczyć przede wszystkim umiejętność prawidłowej oceny bezpieczeństwa własnego oraz osoby poszkodowanej. Ważne było również zdobycie wiedzy na temat analizy zagrożeń mogących wystąpić w miejscu zdarzenia. Szkolenie było ponad to pomocne w uzyskaniu informacji jak prawidłowo wskazać mechanizmy urazu. Istotna była również ocena stanu poszkodowanego, w tym sprawdzenie jego świadomości. Szkolenie z pierwszej pomocy nauczyło uczestników jak sprawdzić wszystkie czynności życiowe poszkodowanego, ponad to uczestnik kursu dowiedział się w jaki sposób prawidłowo udrożnić drogi oddechowe poszkodowanego i przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. Szkolenie zostało przeprowadzone na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, które wykonuje zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Skip to content