Bez kategorii

Sport, kultura, rekreacja, turystyka – 30 listopada 2020 r. upływa termin złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

By 27 listopada 2020 No Comments

Uprzejmie informujemy, że 30 listopada 2020 r. upływa termin na złożenie wniosków o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w zakresie przedsięwzięć planowanych na 2021 r.

 

Formularz wniosku do pobrania

Ze środków PFRON może być dofinansowany sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie tych zadań mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do PCPR właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Skip to content