Bez kategorii

Relacja online z otwarcia ofert w ramach Ogłoszenia o zamówieniu „Dostawa i montaż mebli biurowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie”

By 21 kwietnia 2020 No Comments

Relacja online z otwarcia ofert w ramach Ogłoszenia o zamówieniuDostawa i montaż mebli biurowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie – ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów IV piętro pok. nr 418 w dniu: 22.04.2020r. o godz.12.00.

Otwarcie ofert jest jawne, lecz w związku z nowym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020r.
i opinii Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 16 marca 2020r. oraz w trosce o bezpieczeństwo klientów
i pracowników urzędu, odbędzie się ono za pomocą transmisji online.

Transmisja online z sesji otwarcia ofert dostępna będzie na: kanale „PCPR Tarnów” na youtube.com
pod linkiem:  https://www.youtube.com/channel/UC-q0YfaPQwzyL_otVsFOMRw

Skip to content