Bez kategorii

Rehabilitacja kompleksowa – czasem musimy napisać historię naszego życia na nowo!

By 27 kwietnia 2021 No Comments

Rehabilitacja kompleksowa
– czasem musimy napisać historię naszego życia na nowo!

Życie Michała całkowicie się odmieniło!
Pan Michał na skutek problemów neurologicznych ma częściowo niewładną jedną stronę ciała. Ze względu na swoją niepełnosprawność, mimo ukończenia studiów, długo nie mógł znaleźć pracy. Duże nadzieje wiązał z udziałem w projekcie „Rehabilitacja kompleksowa”. Trafił do ośrodka w Nałęczowie. Skończył tu dwa szkolenia: pracownik biurowy i archiwista oraz odbył kurs komputerowy. Zdał egzaminy i otrzymał wymagane certyfikaty. Dzięki nowym kwalifikacjom w niecały miesiąc po ukończeniu programu rozpoczął pracę w jednej z działających na terenie Lubelszczyzny sieci piekarni na stanowisku pracownik biurowy. Jego życie całkowicie się odmieniło. Przeprowadził się z małej miejscowości do Lublina, gdzie wynajmuje teraz mieszkanie. Znalazł też swoją drugą połowę i snuje plany na przyszłość.

– Polecam udział w tym programie wszystkim, którzy na skutek niepełnosprawności nie mogą się odnaleźć na rynku pracy – podkreśla pan Michał – uczestnik projektu „Rehabilitacja kompleksowa”.

 

Marzena została analitykiem biznesowym
Pani Marzena zawsze kochała zwierzęta i chciała być weterynarzem. Jej marzenia się spełniły. Po studiach rozpoczęła pracę w klinice w Krakowie. Pod koniec grudnia 2013 r. jechała na święta do rodziny, śpieszyła się, wpadła w poślizg i uległa wypadkowi. Pomimo wysiłków lekarzy i wielu miesięcy rehabilitacji oraz wsparcia rodziny pozostał niedowład prawostronny oraz problemy z zapamiętywaniem i wzrokiem. Pani Marzena nie wróci nigdy do ukochanego zawodu weterynarza. W październiku 2019 r. trafiła do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej w Nałęczowie. Wybrano dla niej zawód asystenta ds. rachunkowości oraz kurs kadry i płace. Dzięki udziałowi w projekcie „Rehabilitacja kompleksowa” i zdobytym nowym kwalifikacjom obecnie pani Marzena pracuje w Banku Ochrony Środowiska jako analityk biznesowy.

 

Rehabilitacja kompleksowa – kto może wziąć udział w projekcie?
Oddział Małopolski PFRON zaprasza do udziału w projekcie pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Rehabilitacja Kompleksowa to oferta skierowana do wszystkich, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby zmienić tę sytuację – zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.

Na czym polega udział w projekcie?
Na rehabilitację kompleksową składają się trzy elementy, które wzajemnie się uzupełniają:

  • moduł zawodowy, czyli spotkania i warsztaty z doradcą oraz szkolenia zawodowe,
  • moduł medyczny, czyli zabiegi fizjoterapeutyczne,
  • moduł psychospołeczny, którego celem jest wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych uczestników.

Podczas pobytu w ośrodku kompleksowej rehabilitacji uczestnicy przede wszystkim zdobywają kwalifikacje zawodowe, a rehabilitacja lecznicza i wsparcie psychospołeczne wspomagają ten proces. O tym, ile zajęć z każdego modułu będzie miał Uczestnik decyduje na pierwszym spotkaniu w Ośrodku zespół specjalistów – lekarzy, rehabilitantów, psychologów, doradców zawodowych. Na początek opracowują oni indywidualny plan rehabilitacji na pierwsze dwa tygodnie, które są okresem próbnym, a następnie na resztę pobytu Uczestnika.

Gdzie jest realizowana rehabilitacja kompleksowa? Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym, bezpłatnym pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Obecnie funkcjonują 4 takie ośrodki: w Wągrowcu (woj. wielkopolskie), w Ustroniu (woj. śląskie), w Nałęczowie (woj. lubelskie) oraz w Grębiszewie (woj. mazowieckie).

Osoby z województw małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego zapraszamy do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej zlokalizowanego w Sanatorium Uzdrowiskowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nałęczowie.

Jak się zgłosić do projektu?
– aby ubiegać się o udział w projekcie wystarczy pobrać formularz zgłoszeniowy, wydrukować go i wypełnić. Jeżeli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, dołącz jego kopię do formularza zgłoszeniowego. (Aby wziąć udział w projekcie nie musisz posiadać orzeczenia o niepełnosprawności).

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Małopolskim PFRON przez e-mail: jkoldras@pfron.org.pl lub pod nr telefonu: 12 31 21 400.

Kompleksowa rehabilitacja – co to oznacza?
Kompleksowa rehabilitacja to nowe na gruncie polskim rozwiązanie, mające na celu ułatwienie podjęcia lub powrotu do pracy osobom, które wskutek doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia utraciły zdolność do pracy. Głównym celem programu jest uzyskanie zatrudnienia przez jego uczestników lub uruchomienie przez nich działalności gospodarczej, dlatego główną rolę odgrywa tu moduł zawodowy. Proponowane w ramach tego modułu szkolenia zawodowe, kończą się egzaminem i przyznaniem certyfikatu.

Uwaga! Funkcjonowanie Ośrodków Rehabilitacji Kompleksowej odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, obowiązującymi w czasie pandemii. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce Ośrodki będą funkcjonować zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez zespół specjalistów ds. zakażeń. Co ważne, wszyscy uczestnicy projektu przed wejściem do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej poddawani są testom na obecność koronawirusa.

Czekamy na Twoje zgłoszenie – powróć z nami do zdrowia! Powróć z nami do pracy!

 

Źródło: Oddział Małopolski PFRON

Skip to content