INFORMACJE / KOMUNIKATY

KOMUNIKAT

dla osób ponownie ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności.

Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności informuje, że na mocy Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. wydłużona została ważność orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz ważność kart parkingowych. Zasada ciągłości obowiązuje do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu epidemii. Przedłużone z mocy prawa orzeczenia stanowią podstawę do korzystania z ulg i uprawnień (w tym świadczeń pieniężnych).

Pomimo faktu przedłużenia ważności orzeczenia nie ma przeszkód do złożenia kolejnego wniosku, jednak wnioskodawca musi potwierdzić swoją rzeczywistą wolę stosownym oświadczeniem, załączając do wniosku podpisany formularz, możliwy do pobrania ze strony PCPR bądź bezpośrednio w siedzibie Zespołu.

 

Oświadczenie o woli złożenia ponownego wniosku (do pobrania)