Bez kategorii

Przeciwdziałania handlowi ludźmi

By 20 czerwca 2022 No Comments

Materiały  z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, opracowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie ze
Strażą Graniczną.

Baner zawiera podstawowe informacje dotyczące zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Polskich
i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi. Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” zostały opublikowane na
kanale YouTube oraz stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:
– wersja polska https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qI
– wersja ukraińska https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI
– polska wersja strony MSWiA (na dole zakładki)
https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy-angielska wersja strony MSWiA (na dole zakładki) https://www.gov.pl/web/mswiaen/information-for-refugees-from-ukraine

Skip to content