Bez kategorii

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020

By 18 sierpnia 2020 No Comments

W  ramach realizacji Projektu  „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19”,Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie z otrzymanego dofinansowania zakupiło środki ochrony osobistej w postaci maseczek, rękawiczek oraz płynów dezynfekujących. Środki ochrony osobistej zostaną przekazane rodzinom zastępczym oraz wychowankom umieszczonych w pieczy zastępczej.

Skip to content