Bez kategorii

Powiat Tarnowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie pozyskało środki od Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Utworzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Powiatu Tarnowskiego z siedzibą w Wojniczu”

By 10 sierpnia 2022 No Comments

Powiat Tarnowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie pozyskało środki od Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Utworzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Powiatu Tarnowskiego z siedzibą w Wojniczu” oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego. Początkowa kwota realizowanego projektu wynosiła 3.924.299,10 zł, przy wkładzie własnym 392.400,00 . Po otrzymaniu dodatkowych środków finansowych w kwocie 437.280, 94 zł, całkowita wartość projektu wynosi łącznie z wkładem własnym 4.410.200,04 zł. Projekt realizowany jest do 30.06.2023 r.

 

Skip to content