Bez kategorii

Powiat Tarnowski otrzymał dotację celową Wojewody Małopolskiego ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego

By 2 października 2023 No Comments

 

 

 

Powiat Tarnowski otrzymał dotację celową Wojewody Małopolskiego ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego tj. na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym pochodnymi pracodawcy, dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę w domach pomocy społecznej, w formie dodatków specjalnych lub nagród.

Kwota dofinansowania: 2 578 974,00 zł
Całkowita wartość zadania: 2 578 974,00 zł

Data podpisania umowy: 27 września 2023 r.

 

 

 

 

 

Skip to content