Bez kategorii

Powiat Tarnowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 449 680,00 zł

By 4 sierpnia 2020 No Comments

Powiat Tarnowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 449 680,00 zł z projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020.

Dzieci przebywające w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej otrzymają
w ramach realizacji projektu komputery oraz środki ochrony osobistej w postaci maseczek, rękawiczek oraz płynów dezynfekujących.

Skip to content