Bez kategorii

Nabór uczestników do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

By 3 września 2020 No Comments

NABÓR UCZESTNIKÓW

do PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie informuje, że w okresie od września

do grudnia 2020r. realizowany będzie program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

ADRESACI PROGRAMU:

Program adresowany jest do pełnoletnich osób stosujących przemoc wobec partnera/ki, współmałżonka/i lub innego członka rodziny. Osoby chętne do udziału w Programie muszą być zdrowe psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

Do Programu kwalifikowane są:

  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym;
  • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków:
  • osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w Programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Pomocy Dziecku
i Rodzinie tutejszego Centrum pod numerem telefonu 14 621 56 83 wew. 18.

Skip to content