Bez kategorii

Małopolska Niania 2.0

By 22 lipca 2020 No Comments

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłasza TRZECI NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

Celem Projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Projektu oraz prowadzonego naboru Wniosków można uzyskać:

  • pisząc na adres e-mail Działu ds. projektu „Małopolska Niania 2.0” (niania@rops.krakow.pl)
  • dzwoniąc pod nr telefonu 698 897 002 lub 12 422 06 36 wew. 23

Uwaga! Dyżur telefoniczny dot. ogłoszonego naboru prowadzony jest w godzinach 12:00-16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

  • kontaktując się przez komunikator Skype: https://join.skype.com/invite/jwnpSVzD4UH7
  • kontaktując się na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania

Skip to content