Bez kategorii

Działalność POIK w Wojniczu

By 21 grudnia 2020 No Comments

Od stycznia 2021 na terenie Powiatu Tarnowskiego zacznie funkcjonować Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej  z siedzibą w Wojniczu. Ośrodek mieści się w strukturach organizacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie. Przedsięwzięcie powstało w ramach Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skip to content