Bez kategorii

Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu „Aktywny samorząd” za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia

By 9 września 2019 No Comments

Uwaga studenci!

W ramach ubiegania się o dofinansowanie do Modułu II programu „Aktywny Samorząd” umożliwiono Wnioskodawcom składanie wniosków elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW – Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnego na stronie internetowej pod adresem:

https://sow.pfron.org.pl/ oraz https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/.

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz pobrać niżej wymienione załączniki, wypełnić, a następnie w formie skanu dołączyć do składanego wniosku poprzez platformę SOW:

Wniosek

  1. Załącznik nr 1 – Informacje uzupełniające do wniosku o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym,
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wysokości dochodów,
  3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych,
  4. Załącznik nr 4 – Zaświadczenie z Uczelni,
  5. Załącznik nr 5 – Zaświadczenie od pracodawcy,
  6. Załącznik nr 6 – Przebieg ścieżki edukacyjnej.

W celu złożenia dokumentów w formie elektronicznej należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Aby uzyskać instrukcję utworzenia profilu zaufanego należy odwiedzić stronę https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany  lub zapoznać się z ofertą banku, w którym Wnioskodawca posiada rachunek.

Dla Wnioskodawców, którzy zdecydują się utworzyć Profil Zaufany bądź podpis elektroniczny oraz złożą wniosek drogą elektroniczną przewidziana jest możliwość zwiększenia podstawy dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

Informujemy, iż termin składania wniosków na semestr zimowy 2019/2020 upływa w dniu 10.10.2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 14 621-56 83 oraz w siedzibie Centrum.

Skip to content