Bez kategorii

Bezpłatna pomoc specjalistyczna dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Wojniczu

By 12 lipca 2021 No Comments

                Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej to bezpłatna pomoc specjalistyczna dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dla osób doświadczających głębokiego kryzysu istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z specjalistami z Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Komu pomagamy:

Z usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej mogą korzystać:

  • osoby, które znalazły się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym
  • osoby doświadczające przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej
  • ofiary gwałtów, napadów, wypadków, katastrof
  • osoby przeżywające stratę bliskiej osoby lub żyjące w zagrożeniu jej odejściu
  • osoby przeżywające trudności małżeńskie
  • rodzice doświadczający problemów wychowawczych
  • osoby przeżywające gwałtowną, niekorzystną zmianę w życiu (utrata pracy, zagrożenie ciężką chorobą, odejście dzieci z domu)
  • osoby po próbach samobójczych i ich rodziny.
Skip to content