Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

 

Wniosek o dofinansowanie

zał. 1 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

zał. 3 wypełnić w przypadku reprezentacji wnioskodawcy przez opiekuna prawnego lub pełnomocnika 

zał. 4 wymagane oświadczenia wnioskodawcy 

zał. 5 uzasadnienie wniosku – należy wskazać przesłanki uzasadniające cel zaopatrzenia 

zał. 6 zaświadczenie od pracodawcy (o ile dotyczy)

zał. 7 oświadczenie o wysokości dochodów 

zał. 8 oświadczenie pełnomocnika (o ile dotyczy)

Wymagane dokumenty – lista 

 • Na czym polega dofinansowanie

  Przedmiotem dofinansowania są koszty utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, także kupionego w ramach programu „Aktywny samorząd”.

  Kto może skorzystać

  Każdy, kto:

  • skorzystał z dofinansowania w ramach Obszaru B „Aktywnego samorządu”, czyli z pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności.

  Wyjaśnienie:

  Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety – nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

  Kto nie może skorzystać

  Osoba, która nie spełnia chociaż jednego z obowiązujących warunków uczestnictwa w danym zadaniu,  a także każdy, kto ma:

  • wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub
  • wobec realizatora programu.

  Wyjaśnienie:

  Zaległości muszą być uregulowane – nie otrzymasz pomocy, jeśli w międzyczasie zdarzyły się problemy i zalegasz ze zwrotem wcześniej uzyskanej pomocy do PFRON lub samorządu powiatowego. Możesz złożyć wniosek, gdy uregulujesz wszystkie zaległości.

  Kiedy możesz złożyć wniosek

  • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2023.
  • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2023.
  •