Bez kategorii

31 marca 2022 r. upływa termin na złożenie wniosku o dofinansowanie kosztów nauki w semestrze letnim roku akademickiego/szkolnego 2021/2022

By 31 marca 2022 No Comments

Dofinansowanie nauki na poziomie wyższym w 2022 r.

 Przypominamy, iż wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II na pokrycie kosztów za pierwsze półrocze (semestr letni roku ak./szk. 2021/2022) należy składać w terminie  do dnia 31 marca 2022 r., natomiast wnioski na drugie półrocze (semestr zimowy roku ak./szk. 2022/2023) do dnia 10 października 2022r.

Realizatorem wymienionych zadań jest Powiat Tarnowski natomiast wnioski oraz pytania należy kierować do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, ul. Urszulańska 19. Obsługa bezpośrednia wyłącznie od wtorku do piątku  (pokój 305) w  godzinach od 9:00 –  13:00. Informacja pod numerem telefonu 14 621-56-83 wew. 15 oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl – Aktywny Samorząd.

 

Wniosek

Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych

Zaświadczenie ze szkoły

Zaświadczenie od pracodawcy

Przebieg ścieżki edukacyjnej

Informacje uzupełniające

Celem pilotażowego programu „Aktywny samorząd” jest pomoc osobom niepełnosprawnym w dostępie do edukacji oraz zwiększenie aktywności w życiu zawodowym i społeczny.

O środki z programu „Aktywny Samorząd” mogą zabiegać osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Moduł II pilotażowego programu ”Aktywny samorząd”  (dawny program „Student II”) to pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Obejmuje on dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:
– opłatę za naukę (czesne),
– dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
– dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

 

Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu
a także do kontaktu z bezpłatną infolinią pod numerem 800 889 777.

 Strona Portalu-SOW za pomocą, którego można aplikować o środki PFRON:

https://portal-sow.pfron.org.pl

Skip to content