Bez kategorii

Aktywna Przyszłość. Program aktywizacji zawodowo- edukacyjnej

By 5 września 2019 No Comments

Aktywna Przyszłość. Program aktywizacji zawodowo- edukacyjnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie w imieniu Fundacji Sustinae informuje o naborze do programu „Aktywna przyszłość. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób młodych do 29 r.ż, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego”.

Program dedykowany jest osobom do 29 r. ż., zamieszkałym na terenie województwa małopolskiego które w ciągu ostatnich dwóch lat opuściły:

 • Zakład karny
 • Areszt Śledczy
 • Zakład poprawczy
 • Schronisko dla nieletnich
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy lub Socjoterapii
 • Placówkę Opiekuńczo-wychowawczą
 • Dom Dziecka
 • Rodzinę zastępczą
 • Osoby z niepełnosprawnościami, które zakończyły naukę w Szkole specjalnej, opuściły Zakład Pracy Chronionej, Specjalny Ośrodek Szkolno- wychowawczy.

Projekt zakłada kompleksowe i indywidualne wsparcie w zakresie sprawnego wejścia na rynek pracy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych. W ramach programu Uczestnik przechodzi diagnozę sytuacji oraz określenie kierunku rozwoju ścieżki zawodowej. Następnie dla każdego Uczestnika zostanie opracowany indywidualny plan działania, który zakłada m. in. :

 • Wsparcie pośrednika pracy w procesie rekrutacji
 • Szkolenie zawodowe mieszczące się w zawodach deficytowych dla woj. małopolskiego
 • Płatny staż zawodowy
 • Stypendium szkoleniowe
 • Możliwość pracy z psychologiem oraz prawnikiem
Skip to content