Bez kategorii

Nabór do Programu  Psychologiczno-Terapeutycznego dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie oraz Programu Zajęć Edukacyjnych dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie. 

By 27 stycznia 2023 No Comments

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie informuje, iż trwa nabór do Programu  Psychologiczno-Terapeutycznego dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie oraz Programu Zajęć Edukacyjnych dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie.  Adresatami Programów są osoby dorosłe z terenu Powiatu Tarnowskiego, które doświadczyły lub doświadczają przemocy w rodzinie, osoby zgłaszające się  samodzielnie lub kierowane przez podmioty i instytucje, świadkowie przemocy, pary małżeńskie/partnerskie, o których wiadomo, że ich relacja miała charakter przemocowy, a które wykazują pozytywną motywację do pracy nad zmianą i rozwojem relacji rodzinnych, a także osoby podejmujące działania w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Spotkania będą odbywały się indywidualnie oraz grupowo i prowadzone będą przez Psychologa w tutejszym Centrum w każdy piątek miesiąca. Przewidywany termin rozpoczęcia w/w Programów to I kwartał 2023 roku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy  tutejszego Centrum w Dziale Pomocy Dziecku i Rodzinie ul. Urszulańska 19, 33-100 Tarnów, pok. 202 lub pod nr tel. 14-621-56-83 wew. 18

 

Skip to content