Bez kategorii

Komunikat wydany przez Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowie

By 12 marca 2020 No Comments

K O M U N I K A T

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowie informuje, że ulegają przesunięciu terminy składów orzekających zaplanowanych na miesiąc marzec. O kolejnym wyznaczonym terminie wnioskodawcy zostaną powiadomieni indywidualnie w miesiącu kwietniu b.r.

Jednocześnie wyjaśniamy, że w przypadku kontynuacji orzeczenia wydłużony czas oczekiwania na decyzję nie spowoduje przerwania ciągłości statusu osoby niepełnosprawnej, gdyż decydująca w tym względzie jest data złożenia wniosku.

Za utrudnienia przepraszamy, są one podyktowane względami bezpieczeństwa.

Skip to content