Bez kategorii

Wolne miejsca w DPS

By 28 lutego 2020 No Comments

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie informuje, iż niżej wymienione Domy Pomocy Społecznej dysponują wolnymi miejscami:

  • Dom Pomocy Społecznej w Sieradzy (Sieradza 208, 33-240 Żabno) przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych,
  • Dom Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych (33-271 Jadowniki Mokre 340)przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
Skip to content